Stránky studentů Katolické teologické fakulty University Karlovy

Změny v Karolínce ohledně povinností k závěrečným pracím

Co se týče otázky, kdy zapsat téma bakalářské práce před vlastním odevzdáním, v karolínce uváděné dva semestry nejsou nutnou praxí, ale pouhým doporučením.
Viz Opatření děkana č. 10/2011 z 1.11.2011 (http://www.ktf.cuni.cz/KTF-913.html ). Část II, čl. 3, č. 5 poslední věta o diplomové práci zní: "Doporučuje se, aby práce byla zadána alespoň dva semestry před odevzdáním". Pro bakalářskou práci platí podle čl. 4, č. 2-3 stejná pravidla.
Zdroj: studijní oddělení