Stránky studentů Katolické teologické fakulty University Karlovy

Spolupráce Ministerstva kultury s UNESCO

Vytvořeno 19.05.2010 20:18:45 | Poslední změna 20.05.2010 06:54:38
Podle zákona č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění, odpovídá v rámci své působnosti Ministerstvo kultury i za úkoly, které vyplývají z členství našeho státu v Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) a z mezinárodních smluv, které tato organizace administruje. Obecné informace o této organizaci lze nalézt na adrese http://www.unesco.org.

UNESCO za dobu své existence si od r. 1945 vytvořilo neobyčejně rozsáhlý program v oblasti kultury a částečně též informací. Díky němu je nezastupitelné při řešení řady problémů, a to zejména těch, které přesahují rámec evropského kontinentu.

"Vlajkovou lodí" spolupráce MK s UNESCO v oblasti kultury je agenda Úmluvy o ochraně světového dědictví, publikované v č. 159/1991 Sb., kterou je založen Seznam světového dědictví (tzv. památky UNESCO) a stanoveny povinnosti států k jeho položkám, tj. nejvýznamnějším památkám světa. Celosvětový Seznam světového dědictví je spolu se stručnými popisy k dispozici na adrese http://whc.unesco.org. V sekci „Deklarace, Doporučení a jiné oficiální dokumenty UNESCO“ je uvedeno aktuální znění mezinárodních pravidel pro provádění shora uvedené Úmluvy.

Co do počtu kulturních památek, které se Ministerstvu kultury podařilo prosadit do prestižního Seznamu světového dědictví, patří ČR mezi světovou špičku. V r. 2009 bylo na celém světě na všech pěti kontinentech dohromady 890 kulturních a přírodních památek, z toho 12 v kulturních v České republice. To znamená, že na maličkém území českých zemí, jejichž kulturní dějiny nejsou v porovnání např. s čínskými, indickými či egyptskými nijak závratně dlouhé, se nachází nyní zhruba jeden a půl procenta Světového dědictví UNESCO. Patří k němu tyto české památky a památková území:

* historické jádro Prahy,
* historické jádro Českého Krumlova,
* historické jádro Telče,
* historické jádro Kutné Hory s kostelem sv. Panny Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory,
* poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáru n. Sázavou,
* Lednicko-Valtický areál,
* zahrady a zámek v Kroměříži,
* vesnická památková rezervace Holašovice,
* zámek v Litomyšli,
* sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci,
* vila Tugendhat v Brně
* Židovská čtvrť a basilika sv. Prokopa v Třebíči

Blíže k těmto památkám na adrese www.unesco-czech.cz

O Zápisu dalších památek Ministerstvo kultury jedná a z jeho pověření zpracovává Národní památkový ústav (blíže k němu na adrese www.npu.cz - i na této adrese jsou údaje o kulturních památkách zapsaných na Seznam světového dědictví) podklady pro UNESCO o dalších památkách, které by mohly být navrženy k zápisu do Seznamu světového dědictví. Ty jsou uvedeny v tzv. Indikativním seznamu, který musí každá země mít, a Harmonogram pro předkládání nominační dokumentace je uveden v příloze k tomuto textu. Z něj také vyplývá poměrná složitost přípravy nominační dokumentace.

Územní pracoviště ústavu připravují monitorovací zprávy o těch českých památkách, které již na tomto prestižním Seznamu zapsány jsou.

Ministerstvo kultury je zástupcem České republiky při jednáních Mezivládního výboru pro světové dědictví, který dohlíží na plnění Úmluvy o ochraně světového dědictví.

Zdroj: http://www.mkcr.cz